Bớt lo tình hình Trung Đông, chứng khoán Mỹ chuyển 'xanh'

Bớt lo tình hình Trung Đông, chứng khoán Mỹ chuyển 'xanh'

Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai, đảo ngược sự giảm điểm mạnh vào đầu...