Những quy ước bàn tay giúp tính toán 'dễ như ăn kẹo'

Những quy ước bàn tay giúp tính toán 'dễ như ăn kẹo'

Cách tính số ngày trong tháng, tính giờ mặt trời lặn, tính nhẩm Finger Math dựa trên quy ước bàn tay rất...