99 công ty vi phạm quảng cáo về thực phẩm đóng phạt tới hơn 5,5 tỷ đồng

99 công ty vi phạm quảng cáo về thực phẩm đóng phạt tới hơn 5,5 tỷ đồng

Những loại thuốc, thực phẩm chức năng vi phạm bị Bộ Y tế khuyến cáo trong tháng 11/2018

Những loại thuốc, thực phẩm chức năng vi phạm bị Bộ Y tế khuyến cáo trong tháng 11/2018

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo sản phẩm Fine Pure Collagen Q

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo sản phẩm Fine Pure Collagen Q

Cẩn trọng thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fine Pure Collagen Q

Cẩn trọng thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fine Pure Collagen Q

Cẩn trọng với quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên website

Cẩn trọng với quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên website

Cẩn trọng thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fine Pure Collagen Q

Cẩn trọng thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fine Pure Collagen Q

Cẩn trọng với quảng cáo thực phẩm Fine Pure Collagen Q trên mạng

Cẩn trọng với quảng cáo thực phẩm Fine Pure Collagen Q trên mạng