Hiện tượng thai trong thai dưới góc nhìn của y học hiện đại

Hiện tượng thai trong thai dưới góc nhìn của y học hiện đại

Bé trai 4 tháng tuổi… mang thai nặng 1,5kg

Bé trai 4 tháng tuổi… mang thai nặng 1,5kg

Bụng bé trai 4 tháng tuổi phình to vì hiện tượng 'thai trong thai'

Bụng bé trai 4 tháng tuổi phình to vì hiện tượng 'thai trong thai'

Bé trai 4 tháng tuổi mang 'thai trong thai' hiếm gặp

Bé trai 4 tháng tuổi mang 'thai trong thai' hiếm gặp

Phát hiện bé trai 4 tháng tuổi ở Trà Vinh 'có thai' nặng 1,5kg

Phát hiện bé trai 4 tháng tuổi ở Trà Vinh 'có thai' nặng 1,5kg

Bé trai 4 tháng tuổi phình to bụng vì mang 'thai trong thai' hiếm gặp

Bé trai 4 tháng tuổi phình to bụng vì mang 'thai trong thai' hiếm gặp

Tp. Hồ Chí Minh phẫu thuật lấy khối u thai cho bé trai 4 tháng tuổi

Tp. Hồ Chí Minh phẫu thuật lấy khối u thai cho bé trai 4 tháng tuổi

Bụng bé trai 4 tháng phình to vì 'thai trong thai'

Bụng bé trai 4 tháng phình to vì 'thai trong thai'

Phát hiện khối u thai kỳ lạ trong bụng bé trai 4 tháng tuổi

Phát hiện khối u thai kỳ lạ trong bụng bé trai 4 tháng tuổi