Lâm Đồng: Hiệu quả trong công tác bảo tồn, bảo tàng và phát huy di sản văn hóa dân tộc

Lâm Đồng: Hiệu quả trong công tác bảo tồn, bảo tàng và phát huy di sản văn hóa dân tộc

Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên: Rực rỡ sắc màu

Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên: Rực rỡ sắc màu

'Tây Nguyên phải là một biểu tượng nổi bật của du lịch Việt Nam'

'Tây Nguyên phải là một biểu tượng nổi bật của du lịch Việt Nam'

Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018: Âm vang giữa đại ngàn

Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018: Âm vang giữa đại ngàn

Khai mạc lễ hội văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Khai mạc lễ hội văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Khai mạc Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018

Khai mạc Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018

Khai mạc Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018: Để tiếng cồng chiêng mãi ngân vang!

Khai mạc Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018: Để tiếng cồng chiêng mãi ngân vang!

Thủ tướng dự khai mạc Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên

Thủ tướng dự khai mạc Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên

Trắng đêm với Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Trắng đêm với Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Khai mạc Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Khai mạc Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Khai mạc Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018

Khai mạc Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018

Khai mạc Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018 tại tỉnh Gia Lai

Khai mạc Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018 tại tỉnh Gia Lai

Hơn 1.000 nghệ nhân cồng chiêng tham gia Lễ hội đường phố tại Pleiku

Hơn 1.000 nghệ nhân cồng chiêng tham gia Lễ hội đường phố tại Pleiku

Đảm bảo ATGT phục vụ Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Đảm bảo ATGT phục vụ Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Khám phá Gia Lai qua Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018

Khám phá Gia Lai qua Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018