Khai mạc Festival nghệ thuật Múa rối Việt Nam lần thứ nhất

Khai mạc Festival nghệ thuật Múa rối Việt Nam lần thứ nhất

Cấm lưu thông trên đường Nguyễn Huệ vào buổi tối để phục vụ Festival múa rối Việt Nam

Cấm lưu thông trên đường Nguyễn Huệ vào buổi tối để phục vụ Festival múa rối Việt Nam

Đưa nghệ thuật truyền thống đến với cộng đồng

Festival Múa rối lần đầu tiên tổ chức tại TP Hồ Chí Minh

Festival Múa rối lần đầu tiên tổ chức tại TP Hồ Chí Minh

Festival nghệ thuật múa rối Việt Nam lần thứ 1 sẽ được tổ chức tại TP.HCM

Festival nghệ thuật múa rối Việt Nam lần thứ 1 sẽ được tổ chức tại TP.HCM

Festival Múa rối Việt Nam trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Festival Múa rối Việt Nam trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Rộn ràng Festival múa rối trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Rộn ràng Festival múa rối trên phố đi bộ Nguyễn Huệ