Festival múa rối tại TPHCM: Dấu ấn hội tụ

Festival múa rối tại TPHCM: Dấu ấn hội tụ

TPHCM: Xem múa rối trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

TPHCM: Xem múa rối trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Khai mạc Festival nghệ thuật Múa rối Việt Nam lần thứ nhất

Khai mạc Festival nghệ thuật Múa rối Việt Nam lần thứ nhất

TP.HCM: Khai mạc festival múa rối nghệ thuật Việt Nam lần đầu tiên

TP.HCM: Khai mạc festival múa rối nghệ thuật Việt Nam lần đầu tiên

Cấm xe tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong 2 đêm

Cấm xe tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong 2 đêm

Cấm xe phố đi bộ Nguyễn Huệ trong 2 đêm để phục vụ Festival Múa rối

Cấm xe phố đi bộ Nguyễn Huệ trong 2 đêm để phục vụ Festival Múa rối

Lý Nhã Kỳ hào hứng với nghệ thuật 'múa rối' truyền thống

Lý Nhã Kỳ hào hứng với nghệ thuật 'múa rối' truyền thống

Lý Nhã Kỳ hào hứng xem Festival Múa rối Việt Nam đầu tiên

Lý Nhã Kỳ hào hứng xem Festival Múa rối Việt Nam đầu tiên

Lãnh sự danh dự Rumani Lý Nhã Kỳ ủng hộ múa rối Việt

Lãnh sự danh dự Rumani Lý Nhã Kỳ ủng hộ múa rối Việt

Lý Nhã Kỳ hào hứng với nghệ thuật truyền thống Việt Nam

Lý Nhã Kỳ hào hứng với nghệ thuật truyền thống Việt Nam