Khai mạc Festival Lúa gạo Việt Nam lần IV

Khai mạc Festival Lúa gạo Việt Nam lần IV

Khai mạc Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ 4 - Vĩnh Long 2019

Khai mạc Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ 4 - Vĩnh Long 2019

ST25 và cơ hội vàng xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam

ST25 và cơ hội vàng xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam

Hơn 800 gian hàng tham gia Festival Lúa gạo Việt Nam lần IV

Hơn 800 gian hàng tham gia Festival Lúa gạo Việt Nam lần IV

Logo thương hiệu giúp gạo Việt Nam vươn xa hơn

Logo thương hiệu giúp gạo Việt Nam vươn xa hơn

Logo thương hiệu giúp gạo Việt Nam vươn xa hơn

Logo thương hiệu giúp gạo Việt Nam vươn xa hơn

Gạo Việt Nam tạo thương hiệu trên thị trường thế giới

Khai mạc Festival Lúa gạo và công bố Logo thương hiệu gạo Việt Nam