Festival khởi nghiệp 2019: Khởi nghiệp sáng tạo là 'mệnh lệnh của kỷ nguyên số'

Festival khởi nghiệp 2019: Khởi nghiệp sáng tạo là 'mệnh lệnh của kỷ nguyên số'

Trao giải cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia 2018

Trao giải cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia 2018

Chủ tịch VCCI: Khởi nghiệp sáng tạo phải trở thành phong trào đồng khởi của đất nước

Chủ tịch VCCI: Khởi nghiệp sáng tạo phải trở thành phong trào đồng khởi của đất nước

Festival Khởi nghiệp 2019

Festival Khởi nghiệp 2019

Trao giải cuộc thi khởi nghiệp 2018 và phát động khởi nghiệp 2019

Trao giải cuộc thi khởi nghiệp 2018 và phát động khởi nghiệp 2019

Festival Khởi nghiệp 2019

Festival Khởi nghiệp 2019

Gọi vốn cho các dự án khởi nghiệp xuất sắc năm 2018

Gọi vốn cho các dự án khởi nghiệp xuất sắc năm 2018

Tổ chức Festival Khởi nghiệp 2019

Tổ chức Festival Khởi nghiệp 2019

Sôi động vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2018

Sôi động vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2018

6 dự án tranh tài tại chung kết cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia 2018

6 dự án tranh tài tại chung kết cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia 2018

6 dự án xuất sắc vào tranh tài Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia 2018

6 dự án xuất sắc vào tranh tài Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia 2018

Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia 2018

Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia 2018

6 dự án xuất sắc vào chung kết cuộc thi khởi nghiệp

6 dự án xuất sắc vào chung kết cuộc thi khởi nghiệp