Việt Nam đề xuất sáng kiến thúc đẩy hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh

Việt Nam đề xuất sáng kiến thúc đẩy hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh

Tăng cường quan hệ hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa người dân hai khu vực

Tăng cường quan hệ hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa người dân hai khu vực

Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao FEALAC IX

Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao FEALAC IX

Festival Huế 2020 hướng đến lễ hội xanh, nói không với rác thải nhựa

Festival Huế 2020 hướng đến lễ hội xanh, nói không với rác thải nhựa

Công bố hình ảnh nhận diện của Festival Huế 2020

Công bố hình ảnh nhận diện của Festival Huế 2020

Công bố hình ảnh nhận diện của Festival Huế 2020

Công bố hình ảnh nhận diện của Festival Huế 2020

Nhận diện Festival Huế 2020 qua bộ tứ linh vật

Nhận diện Festival Huế 2020 qua bộ tứ linh vật

Công bố hình ảnh nhận diện của Festival Huế 2020

Công bố hình ảnh nhận diện của Festival Huế 2020

Lựa chọn bộ hình ảnh nhận diện và poster của Festival Huế 2020

Lựa chọn bộ hình ảnh nhận diện và poster của Festival Huế 2020

Festival Huế 2020 chọn bốn linh vật nghệ thuật cung đình Huế làm hình ảnh nhận diện

Festival Huế 2020 chọn bốn linh vật nghệ thuật cung đình Huế làm hình ảnh nhận diện

Chọn Tứ linh là bộ hình ảnh nhận diện của Festival Huế 2020

Chọn Tứ linh là bộ hình ảnh nhận diện của Festival Huế 2020

Bốn linh vật được chọn làm hình ảnh nhận diện Festival Huế 2020

Bốn linh vật được chọn làm hình ảnh nhận diện Festival Huế 2020

Bốn linh vật được chọn làm hình ảnh nhận diện Festival Huế 2020

Bốn linh vật long - lân - quy - phụng là ảnh nhận diện Festival Huế 2020

Bốn linh vật long - lân - quy - phụng là ảnh nhận diện Festival Huế 2020

Festival Huế 2020 hướng đến lễ hội xanh, nói không với rác thải nhựa

Festival Huế 2020 hướng đến lễ hội xanh, nói không với rác thải nhựa

Thừa Thiên Huế: Tăng cường kiểm tra hoạt động biểu diễn nghệ thuật và kinh doanh phim, ảnh

Thừa Thiên Huế: Tăng cường kiểm tra hoạt động biểu diễn nghệ thuật và kinh doanh phim, ảnh

Huế 'tiên phong' sử dụng xe đạp thông minh phục vụ du lịch

Huế 'tiên phong' sử dụng xe đạp thông minh phục vụ du lịch

Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình Roadshow giới thiệu du lịch tại Singapore

Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình Roadshow giới thiệu du lịch tại Singapore

Festival Huế 2020 'nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần'

20 quốc gia đăng ký tham gia Festival Huế 2020

20 quốc gia đăng ký tham gia Festival Huế 2020

Festival Huế 2020: Cần tận dụng để quảng bá, nâng cao hình ảnh về du lịch của Cố đô

Festival Huế 2020: Cần tận dụng để quảng bá, nâng cao hình ảnh về du lịch của Cố đô

Huế giới thiệu điểm đến tới thị trường khách du lịch truyền thống Lào

Huế giới thiệu điểm đến tới thị trường khách du lịch truyền thống Lào

Hướng đến một Festival Huế xanh

Hướng đến một Festival Huế xanh

Festival Huế 2020 - 'Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển'

Festival Huế 2020 - 'Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển'

Festival Huế 2020 hướng đến 'Festival xanh, nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần'

Festival Huế 2020 hướng đến 'Festival xanh, nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần'

Festival Huế 2020 sẽ là 'Festival xanh, nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần'

Festival Huế 2020 sẽ là 'Festival xanh, nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần'

Huế công bố nhân sự quan trọng cho sự kiện Festival Huế 2020

Huế công bố nhân sự quan trọng cho sự kiện Festival Huế 2020

Festivel Huế 2020

Festivel Huế 2020