Đông đảo bạn trẻ Việt Nam tham dự chương trình quảng bá du lịch Seoul

Đông đảo bạn trẻ Việt Nam tham dự chương trình quảng bá du lịch Seoul

Khai mạc ngày hội du lịch Seoul - Hàn Quốc

Khai mạc ngày hội du lịch Seoul - Hàn Quốc

Khai mạc ngày hội du lịch Seoul - Hàn Quốc

Khai mạc ngày hội du lịch Seoul - Hàn Quốc

Hàn Quốc tìm cách hút khách TPHCM những tháng cuối năm

Hàn Quốc tìm cách hút khách TPHCM những tháng cuối năm

Quảng bá du lịch Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh

Quảng bá du lịch Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh

Quảng bá du lịch Seoul tại TP. Hồ Chí Minh

Quảng bá du lịch Seoul tại TP. Hồ Chí Minh

'Mang' Hàn Quốc tới TP Hồ Chí Minh

Quảng bá du lịch thành phố Seoul tại TP. Hồ Chí Minh

Quảng bá du lịch thành phố Seoul tại TP. Hồ Chí Minh

Quảng bá du lịch Seoul tại TP Hồ Chí Minh

Quảng bá du lịch Seoul tại TP Hồ Chí Minh