Trắng đêm với Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Trắng đêm với Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Lễ hội đường phố tại Festival cồng chiêng Tây Nguyên 2018

Lễ hội đường phố tại Festival cồng chiêng Tây Nguyên 2018

Thưởng lãm chuyện lạ vào chớm đông tại Festival Cồng chiêng Tây Nguyên 2018

Thưởng lãm chuyện lạ vào chớm đông tại Festival Cồng chiêng Tây Nguyên 2018

Khai hội cồng chiêng Tây nguyên

Khai hội cồng chiêng Tây nguyên

Hoàn tất Công tác chuẩn bị Festival Cồng chiêng Tây Nguyên

Hoàn tất Công tác chuẩn bị Festival Cồng chiêng Tây Nguyên

Chốt thời gian khai mạc Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018

Chốt thời gian khai mạc Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018

2.000 người tham gia tham gia Festival cồng chiêng Tây Nguyên 2018

2.000 người tham gia tham gia Festival cồng chiêng Tây Nguyên 2018