Xu Man - họa sĩ của núi rừng Tây Nguyên

Xu Man - họa sĩ của núi rừng Tây Nguyên

Bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng trong giai đoạn hiện nay

Bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng trong giai đoạn hiện nay

Đặc sắc nghi lễ của người M'nông và Ê Đê trong Festival cồng chiêng Tây Nguyên

Đặc sắc nghi lễ của người M'nông và Ê Đê trong Festival cồng chiêng Tây Nguyên

Độc đáo hoa phượng rực lửa giữa Festival cồng chiêng Tây nguyên

Độc đáo hoa phượng rực lửa giữa Festival cồng chiêng Tây nguyên

Sức sống của kiệt tác truyền khẩu và di sản phi vật thể của nhân loại

Sức sống của kiệt tác truyền khẩu và di sản phi vật thể của nhân loại

Triển lãm tranh ảnh, tư liệu và nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam

Triển lãm tranh ảnh, tư liệu và nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam

Festival Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018 sẽ diễn ra tại Gia Lai

Festival Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018 sẽ diễn ra tại Gia Lai

Phát hành logo Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai năm 2018

Phát hành logo Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai năm 2018

Giữ 'lửa' Tây Nguyên qua tiếng cồng chiêng của các thành viên nhí

Giữ 'lửa' Tây Nguyên qua tiếng cồng chiêng của các thành viên nhí

2.000 người tham dự Festival Cồng chiêng Tây Nguyên 2018

2.000 người tham dự Festival Cồng chiêng Tây Nguyên 2018

Festival cồng chiêng Tây Nguyên 2018 sẽ tổ chức tại Gia Lai

Festival cồng chiêng Tây Nguyên 2018 sẽ tổ chức tại Gia Lai