Về thông điệp quảng cáo của Coca Cola

Về thông điệp quảng cáo của Coca Cola

Hai hôm nay, có nhiều ý kiến xung quanh thông điệp quảng cáo của Coca Cola 'Mở lon Việt Nam'. Có loại ý...