Nữ du khách nước ngoài bị phạt 4 triệu đồng, đề xuất cấm bay vì dọa có bom

Nữ du khách nước ngoài bị phạt 4 triệu đồng, đề xuất cấm bay vì dọa có bom

Nữ khách Trung Quốc bị phạt 4 triệu đồng vì nói có bom ở sân bay

Nữ khách Trung Quốc bị phạt 4 triệu đồng vì nói có bom ở sân bay

Hành khách Trung Quốc bị phạt 4 triệu đồng do nói có bom ở sân bay Cát Bi

Hành khách Trung Quốc bị phạt 4 triệu đồng do nói có bom ở sân bay Cát Bi

Nữ hành khách Trung Quốc dọa có bom ở Sân bay Cát Bi

Nữ hành khách Trung Quốc dọa có bom ở Sân bay Cát Bi

Lập biên bản nữ hành khách Trung Quốc dọa có bom trên máy bay

Lập biên bản nữ hành khách Trung Quốc dọa có bom trên máy bay

Nói có bom ở sân bay Cát Bi, hành khách Trung Quốc bị phạt 4 triệu đồng

Nói có bom ở sân bay Cát Bi, hành khách Trung Quốc bị phạt 4 triệu đồng

Một hành khách Trung Quốc dọa có bom tại sân bay Cát Bi

Một hành khách Trung Quốc dọa có bom tại sân bay Cát Bi

Hải Phòng: Nữ hành khách Trung Quốc dọa 'có bom' tại sân bay Cát Bi

Hải Phòng: Nữ hành khách Trung Quốc dọa 'có bom' tại sân bay Cát Bi

Nữ hành khách Trung Quốc tuyên bố có 'bom' ở sân bay Cát Bi

Nữ hành khách Trung Quốc tuyên bố có 'bom' ở sân bay Cát Bi

Nữ hành khách Trung Quốc tuyên bố có bom khi làm thủ tục lên máy bay

Nữ hành khách Trung Quốc tuyên bố có bom khi làm thủ tục lên máy bay