TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA, DU LỊCH VÀ MUA SẮM NHẬT BẢN GIỮA LÒNG THÀNH PHỐ

TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA, DU LỊCH VÀ MUA SẮM NHẬT BẢN GIỮA LÒNG THÀNH PHỐ

Tiếp nối thành công sau 4 lần tổ chức trước, năm nay Lễ hội trải nghiệm Văn hóa, Du lịch và mua sắm Nhật...