Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh: Tiếp sức cho phim Việt

Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh: Tiếp sức cho phim Việt

Đạo diễn 'Cha cõng con' truyền lửa cho các nhà làm phim trẻ qua talkshow 'Ai cũng có thể làm phim'

Đạo diễn 'Cha cõng con' truyền lửa cho các nhà làm phim trẻ qua talkshow 'Ai cũng có thể làm phim'

Đạo diễn từng là thợ rèn, phu đào vàng chia sẻ về nghề làm phim

Đạo diễn từng là thợ rèn, phu đào vàng chia sẻ về nghề làm phim

Liên tiếp ra mắt quỹ hỗ trợ điện ảnh: Tín hiệu vui cho phim Việt

Liên tiếp ra mắt quỹ hỗ trợ điện ảnh: Tín hiệu vui cho phim Việt

Quỹ hình ảnh Việt Nam hỗ trợ sản xuất 5 phim mỗi năm

Quỹ hình ảnh Việt Nam hỗ trợ sản xuất 5 phim mỗi năm

Đạo diễn Lương Đình Dũng giới thiệu phim ngắn 'Câm lặng' về nạn ấu dâm

Đạo diễn Lương Đình Dũng giới thiệu phim ngắn 'Câm lặng' về nạn ấu dâm

Đạo diễn Lương Đình Dũng: 'Tôi làm phim 578 trong sự giận dữ của một người cha'

Đạo diễn Lương Đình Dũng: 'Tôi làm phim 578 trong sự giận dữ của một người cha'

'Ai cũng có thể làm phim'- chia sẻ khát vọng làm phim với giới trẻ

'Ai cũng có thể làm phim'- chia sẻ khát vọng làm phim với giới trẻ

'Ai cũng có thể làm phim'- chia sẻ khát vọng làm phim với giới trẻ

'Ai cũng có thể làm phim'- chia sẻ khát vọng làm phim với giới trẻ

Từ công nhân bốc vác đến đạo diễn phim 60 tỷ đồng

Từ công nhân bốc vác đến đạo diễn phim 60 tỷ đồng

Đạo diễn Lương Đình Dũng giới thiệu phim ngắn về đề tài ấu dâm

Đạo diễn Lương Đình Dũng giới thiệu phim ngắn về đề tài ấu dâm