Những chiếc xe bền bỉ nhất thế giới (phần 2)

Những chiếc xe bền bỉ nhất thế giới (phần 2)

Mốc 1 triệu dặm (1.609.344 km) mang tính minh chứng cho độ bền của ôtô. Dưới đây tiếp tục là một vài chiếc...