Italy tham gia vào dự án tiêm kích mới của Anh

Italy tham gia vào dự án tiêm kích mới của Anh

Italy sẽ bắt tay với Anh trong chương trình phát triển tiêm kích đa nhiệm thế hệ mới Tempest của xứ sở...