Vạch mặt cô vợ tự tát mình trong thang máy để hãm hại chồng

Đọc trộm được thông tin sốc trong email của chồng cô vợ đã tự tát thâm tím mặt mày để vu cho anh ta tội bạo...