'Không nên coi nhân công giá rẻ là lợi thế để mang ra đàm phán'

'Không nên coi nhân công giá rẻ là lợi thế để mang ra đàm phán'

Giá trị xuất khẩu lớn, lương - thu nhập vẫn thấp

Giá trị xuất khẩu lớn, lương - thu nhập vẫn thấp

Lao động ngành may mặc lương không đủ sống

Lao động ngành may mặc lương không đủ sống

Công nhân may giật gấu vá vai

Công nhân may giật gấu vá vai

Chất lượng sống lao động dệt may sẽ về đâu khi tiền lương 'khéo ăn thì no, khéo co thì ấm'?

Chất lượng sống lao động dệt may sẽ về đâu khi tiền lương 'khéo ăn thì no, khéo co thì ấm'?

Tiền lương của công nhân dệt may không đủ sống

Tiền lương của công nhân dệt may không đủ sống

Công nhân ngành may đình công chủ yếu do lương cơ bản không đủ sống

Công nhân ngành may đình công chủ yếu do lương cơ bản không đủ sống

Thu nhập lao động ngành may Việt Nam đang không đủ sống

Thu nhập lao động ngành may Việt Nam đang không đủ sống

Đời sống của công nhân lao động ngành may còn nhiều khó khăn

Đời sống của công nhân lao động ngành may còn nhiều khó khăn

Bấp bênh cuộc sống lao động ngành may Việt Nam

Bấp bênh cuộc sống lao động ngành may Việt Nam

Hai Thủ tướng Việt Nam, Hà Lan dự Chương trình thời trang bền vững

Hai Thủ tướng Việt Nam, Hà Lan dự Chương trình thời trang bền vững

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự chương trình thời trang bền vững

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự chương trình thời trang bền vững