Dubai tăng cường đầu tư trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Dubai tăng cường đầu tư trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Đoàn doanh nhân Dubai FDI xúc tiến đầu tư vào Việt Nam

Đoàn doanh nhân Dubai FDI xúc tiến đầu tư vào Việt Nam

Đẩy mạnh thu hút dòng vốn từ UAE và Trung Đông vào lĩnh vực hạ tầng

Đẩy mạnh thu hút dòng vốn từ UAE và Trung Đông vào lĩnh vực hạ tầng

Hậu Đông Á, dòng vốn lớn Dubai - Trung Đông vào Việt Nam

Hậu Đông Á, dòng vốn lớn Dubai - Trung Đông vào Việt Nam

Doanh nghiệp Việt Nam và Dubai tìm cơ hội hợp tác làm ăn

Doanh nghiệp Việt Nam và Dubai tìm cơ hội hợp tác làm ăn

Dubai FDI ký kết hợp tác song phương tìm cơ hội đầu tư vào Việt Nam

Hợp tác đầu tư giữa Cơ quan phát triển đầu tư Dubai FDI và tập đoàn Sapa Thale

Kinh đô xa xỉ Dubai đang mất dần ánh hào quang?