Sẽ xử lý CSGT rọi đèn, vung tay với người dân

Sẽ xử lý CSGT rọi đèn, vung tay với người dân

Đình chỉ công tác CSGT vung tay, rọi đèn vào mặt dân

Đình chỉ công tác CSGT vung tay, rọi đèn vào mặt dân

Tạm dừng phân công tuần tra CSGT vung tay với dân

Tạm dừng phân công tuần tra CSGT vung tay với dân

Làm rõ vụ CSGT 'vung tay' rọi đèn pin vào mặt người quay phim

Làm rõ vụ CSGT 'vung tay' rọi đèn pin vào mặt người quay phim

Làm rõ sự việc CSGT 'vung tay', rọi đèn pin

Làm rõ sự việc CSGT 'vung tay', rọi đèn pin

CSGT 'vung tay', rọi đèn pin vào mặt người quay phim phải làm báo cáo

CSGT 'vung tay', rọi đèn pin vào mặt người quay phim phải làm báo cáo

Sẽ xử lý CSGT rọi đèn, vung tay với người dân

Sẽ xử lý CSGT rọi đèn, vung tay với người dân