Cách chuyển hình ảnh trên Facebook sang Dropbox và Koofr

Cách chuyển hình ảnh trên Facebook sang Dropbox và Koofr

Mới đây, Facebook đã chính thức hỗ trợ người dùng chuyển toàn bộ hình ảnh, video sang Dropbox và Koofr.
Cách khôi phục tin nhắn đã xóa trên facebook thật dễ dàng

Cách khôi phục tin nhắn đã xóa trên facebook thật dễ dàng

Cách sao lưu toàn bộ ảnh và video từ Facebook sang Google Photos

Cách sao lưu toàn bộ ảnh và video từ Facebook sang Google Photos

Cách chuyển toàn bộ hình ảnh trên Facebook sang Google Photos

Cách chuyển toàn bộ hình ảnh trên Facebook sang Google Photos

Facebook phát hành công cụ chuyển ảnh, video dễ dàng qua Google Photos

Facebook phát hành công cụ chuyển ảnh, video dễ dàng qua Google Photos

Facebook phát hành công cụ chuyển ảnh, video dễ dàng qua Google Photos

Facebook phát hành công cụ chuyển ảnh, video dễ dàng qua Google Photos

Facebook phát hành công cụ chuyển ảnh, video dễ dàng qua Google Photos

Facebook phát hành công cụ chuyển ảnh, video dễ dàng qua Google Photos

Cách tắt tính năng theo dõi hoạt động bên ngoài của Facebook

Cách tắt tính năng theo dõi hoạt động bên ngoài của Facebook

Cách tải tất cả ảnh từ Facebook, Messenger và iMessage về iPhone, iPad

Cách tải tất cả ảnh từ Facebook, Messenger và iMessage về iPhone, iPad

Cách sao lưu hình ảnh trên Facebook lên Google Photos

Cách sao lưu hình ảnh trên Facebook lên Google Photos

Cách chuyển hình ảnh trên Facebook sang Google Photos

Cách chuyển hình ảnh trên Facebook sang Google Photos