Đánh giá việc thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu

Đánh giá việc thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu

Ký cam kết tài chính trị giá 100 triệu EUR cho dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Ký cam kết tài chính trị giá 100 triệu EUR cho dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Lễ ký cam kết tài chính dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Lễ ký cam kết tài chính dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

EU và Pháp hỗ trợ Việt Nam chống biến đổi khí hậu và Covid-19

EU và Pháp hỗ trợ 20 triệu euro giúp Việt Nam hướng tới tương lai xanh

EU và Pháp hỗ trợ 20 triệu euro giúp Việt Nam hướng tới tương lai xanh

EU hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu và quản lý nước, tài nguyên thiên nhiên

EU hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu và quản lý nước, tài nguyên thiên nhiên

Pháp tiếp tục hỗ trợ khung pháp lý, pháp luật, vận hành Cổng dịch vụ công

Pháp cam kết đồng hành với Hà Nội giảm thiểu ô nhiễm không khí

AFD sẵn sàng hỗ trợ Hà Nội trong các dự án giao thông, đô thị, môi trường

AFD tâm huyết với 'Dự án vì một Hà Nội phát triển bền vững'

Cuộc thi ảnh 'Thách thức để thay đổi' 2019

Phát động cuộc thi ảnh 'Tuổi trẻ cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu'

Khởi động cuộc thi ảnh ứng phó với biến đổi khí hậu

AFD: Tiếp tục hợp tác với Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng

Hội nhập nghề nghiệp cho thanh niên Việt Nam