Siemens ra mắt hệ thống siêu âm mới - ACUSON Sequoia

Siemens ra mắt hệ thống siêu âm mới - ACUSON Sequoia

Siemens Healthineers ra mắt hệ thống siêu âm Acuson Sequoia

Siemens Healthineers ra mắt hệ thống siêu âm Acuson Sequoia

Siemens Healthineers giới thiệu hệ thống siêu âm ACUSON Sequoia, giải quyết thách thức trong siêu âm

Siemens Healthineers giới thiệu hệ thống siêu âm ACUSON Sequoia, giải quyết thách thức trong siêu âm

Thêm cơ hội khám chữa bệnh trong kỷ nguyên cách mạng 4.0

Thêm cơ hội khám chữa bệnh trong kỷ nguyên cách mạng 4.0

Siemens Healthineers giới thiệu 'Giải pháp phòng mổ Hybrid toàn diện'

Siemens Healthineers giới thiệu 'Giải pháp phòng mổ Hybrid toàn diện'

Hybrid – Phòng mổ của tương lai

Hybrid – Phòng mổ của tương lai

HYBRID – Phòng mổ của tương lai

HYBRID – Phòng mổ của tương lai

Thủ đô Hà Nội và Siemens Healthineers khẳng định mong muốn hợp tác

Thủ đô Hà Nội và Siemens Healthineers khẳng định mong muốn hợp tác