Những mẫu xe máy gắn liền với dân chơi Việt Nam một thời

Những mẫu xe máy gắn liền với dân chơi Việt Nam một thời

Những chiếc Honda 67, 'Đê đê đỏ' hay 'A còng' từng là phương tiện gắn liền với hình ảnh các dân chơi, là...