Điều tra việc đạo diễn 'Kong' – Đại sứ Du lịch bị đánh

Điều tra việc đạo diễn 'Kong' – Đại sứ Du lịch bị đánh

Đề nghị điều tra vụ đạo diễn Jordan Vogt Roberts bị hành hung

Đề nghị điều tra vụ đạo diễn Jordan Vogt Roberts bị hành hung

Lãnh đạo TP.HCM vào cuộc điều tra vụ đạo diễn 'Kong: Skull Island' bị hành hung

Lãnh đạo TP.HCM vào cuộc điều tra vụ đạo diễn 'Kong: Skull Island' bị hành hung

Đề nghị làm rõ vụ đạo diễn phim 'Kong – The Skull Island' bị hành hung

Đề nghị làm rõ vụ đạo diễn phim 'Kong – The Skull Island' bị hành hung

Đạo diễn Kong bị hành hung, Bộ Văn hóa lên tiếng

Đạo diễn Kong bị hành hung, Bộ Văn hóa lên tiếng

Đạo diễn 'Kong' bị hành hung: Bộ VHTT&DL gửi văn bản hoả tốc, cử đại diện bay gấp vào TP.HCM

Đạo diễn 'Kong' bị hành hung: Bộ VHTT&DL gửi văn bản hoả tốc, cử đại diện bay gấp vào TP.HCM

Bộ VH-TT&DL đề nghị điều tra vụ đạo diễn phim 'Kong' bị hành hung phải cấp cứu

Bộ VH-TT&DL đề nghị điều tra vụ đạo diễn phim 'Kong' bị hành hung phải cấp cứu

Bộ VH-TT&DL đề nghị làm rõ việc 'đạo diễn phim Kong bị hành hung'

Bộ VH-TT&DL đề nghị làm rõ việc 'đạo diễn phim Kong bị hành hung'

Yêu cầu điều tra sự việc đạo diễn phim Kong bị hành hung

Yêu cầu điều tra sự việc đạo diễn phim Kong bị hành hung

Bộ Văn hoá đề nghị làm rõ việc đạo diễn Kong bị hành hung

Bộ Văn hoá đề nghị làm rõ việc đạo diễn Kong bị hành hung

Bộ VH-TT-DL lên tiếng về vụ đạo diễn 'Kong: Skull Island' bị hành hung

Bộ VH-TT-DL lên tiếng về vụ đạo diễn 'Kong: Skull Island' bị hành hung

Điều tra việc đạo diễn phim Kong bị đánh ở Tp.HCM

Điều tra việc đạo diễn phim Kong bị đánh ở Tp.HCM