Thu được tín hiệu bí ẩn từ ngoài Trái Đất

Thu được tín hiệu bí ẩn từ ngoài Trái Đất

Các nhà thiên văn học đang đau đầu tìm cách giải mã một tín hiệu bí ẩn từ ngoài Trái Đất, do một trong...
Kính viễn vọng bắt được tín hiệu bí ẩn từ vũ trụ?

Kính viễn vọng bắt được tín hiệu bí ẩn từ vũ trụ?

Trung Quốc kích hoạt 'Mắt trời', bắt đầu công cuộc săn lùng sự sống ngoài Trái đất

Trung Quốc kích hoạt 'Mắt trời', bắt đầu công cuộc săn lùng sự sống ngoài Trái đất

Kính viễn vọng lớn nhất thế giới của Trung Quốc đã phát hiện được 102 ẩn tinh mới

Kính viễn vọng lớn nhất thế giới của Trung Quốc đã phát hiện được 102 ẩn tinh mới

Kính viễn vọng bắt được tín hiệu bí ẩn từ vũ trụ?

Kính viễn vọng bắt được tín hiệu bí ẩn từ vũ trụ?

Những vụ chớp sóng radio bí ẩn trong không gian

Những vụ chớp sóng radio bí ẩn trong không gian

Trung Quốc phát hiện những vụ chớp sóng radio bí ẩn trong không gian

Trung Quốc phát hiện những vụ chớp sóng radio bí ẩn trong không gian

Thu được tín hiệu bí ẩn từ ngoài Trái đất

Thu được tín hiệu bí ẩn từ ngoài Trái đất

Kính viễn vọng khổng lồ của Trung Quốc vừa bắt được tín hiệu ngoài hành tinh

Kính viễn vọng khổng lồ của Trung Quốc vừa bắt được tín hiệu ngoài hành tinh

Kính viễn vọng khổng lồ của Trung Quốc thu được những tín hiệu bí ẩn

Kính viễn vọng khổng lồ của Trung Quốc thu được những tín hiệu bí ẩn

Kính viễn vọng khổng lồ của Trung Quốc thu được tín hiệu bí ẩn trong vũ trụ

Kính viễn vọng khổng lồ của Trung Quốc thu được tín hiệu bí ẩn trong vũ trụ