Canada bắt được tín hiệu vô tuyến ngoài Trái Đất cực mạnh

Canada bắt được tín hiệu vô tuyến ngoài Trái Đất cực mạnh

Một chớp sóng vô tuyến mạnh hơn 3.000 lần so với bất kỳ tín hiệu từ tính nào trước đây đã được kính thiên...
Phát hiện tín hiệu vũ trụ bí ẩn lặp lại theo chu kỳ 157 ngày: Kéo dài vài mili giây, có năng lượng mạnh gấp hàng chục nghìn lần Mặt Trời

Phát hiện tín hiệu vũ trụ bí ẩn lặp lại theo chu kỳ 157 ngày: Kéo dài vài mili giây, có năng lượng mạnh gấp hàng chục nghìn lần Mặt Trời

Phát hiện tín hiệu bí ẩn lặp lại bên ngoài Trái đất

Phát hiện tín hiệu bí ẩn lặp lại bên ngoài Trái đất

Tín hiệu bí ẩn từ không gian lặp lại theo chu kỳ 16 ngày

Tín hiệu bí ẩn từ không gian lặp lại theo chu kỳ 16 ngày

Đi tìm 'vật chất thiếu' trong vũ trụ

Đi tìm 'vật chất thiếu' trong vũ trụ

Trái Đất bắt được tín hiệu vô tuyến lạ từ thiên hà 'bản sao'

Trái Đất bắt được tín hiệu vô tuyến lạ từ thiên hà 'bản sao'

Bí ẩn sóng vô tuyến vật thể 'ma' truyền tới Trái Đất

Bí ẩn sóng vô tuyến vật thể 'ma' truyền tới Trái Đất

Bí ẩn sóng vô tuyến vật thể 'ma' truyền tới trái đất

Bí ẩn sóng vô tuyến vật thể 'ma' truyền tới trái đất

Phát hiện tín hiệu vô tuyến bí ẩn trong dải Ngân hà

Phát hiện tín hiệu vô tuyến bí ẩn trong dải Ngân hà

Phát hiện sóng radio bí ẩn trong dải Ngân Hà

Phát hiện sóng radio bí ẩn trong dải Ngân Hà

Giải mã nguồn gốc của thông điệp bí ẩn nhất vũ trụ

Giải mã nguồn gốc của thông điệp bí ẩn nhất vũ trụ

Người ngoài hành tinh đang liên lạc với Trái Đất bằng sóng vô tuyến bí ẩn?

Người ngoài hành tinh đang liên lạc với Trái Đất bằng sóng vô tuyến bí ẩn?

Cực sốc: Người ngoài hành tinh đã liên lạc với con người?

Cực sốc: Người ngoài hành tinh đã liên lạc với con người?

Phát hiện tín hiệu vũ trụ bí ẩn lặp lại định kỳ 16 ngày một lần

Phát hiện tín hiệu vũ trụ bí ẩn lặp lại định kỳ 16 ngày một lần

11 vật thể bí ẩn trong vũ trụ mà con người chưa thể lý giải

11 vật thể bí ẩn trong vũ trụ mà con người chưa thể lý giải

11 vật thể bí ẩn trong vũ trụ mà con người chưa thể lý giải

9 hiện tượng bí ẩn đang chờ lời giải

9 hiện tượng bí ẩn đang chờ lời giải

Kính viễn vọng bắt được tín hiệu bí ẩn từ vũ trụ?

Kính viễn vọng bắt được tín hiệu bí ẩn từ vũ trụ?

Tín hiệu radio bí ẩn phát ra từ vũ trụ cách nửa tỷ năm ánh sáng

Tín hiệu radio bí ẩn phát ra từ vũ trụ cách nửa tỷ năm ánh sáng

Tín hiệu vô tuyến bí ẩn từ không gian lặp liên tục 16 ngày một lần

Tín hiệu vô tuyến bí ẩn từ không gian lặp liên tục 16 ngày một lần

Phát hiện tín hiệu từ không gian sâu đều đặn truyền tới Trái Đất

Phát hiện tín hiệu từ không gian sâu đều đặn truyền tới Trái Đất

Trái đất bắt được tín hiệu vô tuyến lạ từ thiên hà 'bản sao'

Trái đất bắt được tín hiệu vô tuyến lạ từ thiên hà 'bản sao'

Top 10 nhân vật khoa học có ảnh hưởng nhất năm 2019

Top 10 nhân vật khoa học có ảnh hưởng nhất năm 2019

Bắt được sóng phát thanh của người ngoài hành tinh?

Bắt được sóng phát thanh của người ngoài hành tinh?

Kính viễn vọng bắt được tín hiệu bí ẩn từ vũ trụ?

Kính viễn vọng bắt được tín hiệu bí ẩn từ vũ trụ?

Trung Quốc phát hiện những vụ chớp sóng radio bí ẩn trong không gian

Trung Quốc phát hiện những vụ chớp sóng radio bí ẩn trong không gian

Loạt tín hiệu lạ ngoài hành tinh liên tục 'cập bến' trái đất

Loạt tín hiệu lạ ngoài hành tinh liên tục 'cập bến' trái đất

Hàng loạt tín hiệu lạ từ ngoài hành tinh truyền tới Trái Đất

Hàng loạt tín hiệu lạ từ ngoài hành tinh truyền tới Trái Đất

Phát hiện tín hiệu bí ẩn từ không gian cách 3 tỷ năm ánh sáng

Phát hiện tín hiệu bí ẩn từ không gian cách 3 tỷ năm ánh sáng

Thu được tín hiệu bí ẩn từ ngoài Trái đất

Thu được tín hiệu bí ẩn từ ngoài Trái đất

Kính viễn vọng khổng lồ của Trung Quốc thu được tín hiệu bí ẩn trong vũ trụ

Kính viễn vọng khổng lồ của Trung Quốc thu được tín hiệu bí ẩn trong vũ trụ

Tiếp tục phát hiện tín hiệu lạ từ vũ trụ

Tiếp tục phát hiện tín hiệu lạ từ vũ trụ

Phát hiện tín hiệu lạ lặp đi lặp lại từ ngoài hành tinh

Phát hiện tín hiệu lạ lặp đi lặp lại từ ngoài hành tinh

8 cụm tín hiệu lạ ngoài hành tinh liên tục 'cập bến' trái đất

8 cụm tín hiệu lạ ngoài hành tinh liên tục 'cập bến' trái đất

Cuộc sống muôn màu

Cuộc sống muôn màu

Bắt được sóng phát thanh của người ngoài hành tinh?

Bắt được sóng phát thanh của người ngoài hành tinh?