Những hạnh phúc giản đơn chỉ mẹ mới hiểu

Những hạnh phúc giản đơn chỉ mẹ mới hiểu

Vì sao HMO là bước tiến của khoa học dinh dưỡng nhi

Vì sao HMO là bước tiến của khoa học dinh dưỡng nhi

Similac có HMO - tâm huyết của các nhà khoa học Abbott

Similac có HMO - tâm huyết của các nhà khoa học Abbott

Bổ sung HMO để trẻ khỏe mạnh

Bổ sung HMO để trẻ khỏe mạnh

Similac bổ sung HMO - Cải tiến được vinh danh ở Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam

Similac bổ sung HMO - Cải tiến được vinh danh ở Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam

Sữa chứa HMO-bước nhảy vọt lớn nhất trong thập kỷ của ngành dinh dưỡng nhi

Sữa chứa HMO-bước nhảy vọt lớn nhất trong thập kỷ của ngành dinh dưỡng nhi

Similac bổ sung HMO ra mắt ở Việt Nam

Similac bổ sung HMO ra mắt ở Việt Nam

Sữa công thức đầu tiên tại Việt Nam được bổ sung dưỡng chất HMO

Sữa công thức đầu tiên tại Việt Nam được bổ sung dưỡng chất HMO

Lần đầu tiên trên thế giới có loại sữa chứa dưỡng chất 'vàng' như sữa mẹ

Lần đầu tiên trên thế giới có loại sữa chứa dưỡng chất 'vàng' như sữa mẹ

Nghiên cứu đột phá thu hẹp khoảng cách giữa sữa công thức với sữa mẹ

Nghiên cứu đột phá thu hẹp khoảng cách giữa sữa công thức với sữa mẹ