Hai người nước ngoài xâm nhập trái phép khu vực biên giới

Hai người nước ngoài xâm nhập trái phép khu vực biên giới

Xử phạt 2 đối tượng người Trung Quốc vào khu vực biên giới trái phép

Xử phạt 2 đối tượng người Trung Quốc vào khu vực biên giới trái phép

Xử phạt 2 người Trung Quốc vào khu vực biên giới trái phép

Xử phạt 2 người Trung Quốc vào khu vực biên giới trái phép

Phạt 2 người Trung Quốc xâm nhập trái phép biên giới Việt Nam

Phạt 2 người Trung Quốc xâm nhập trái phép biên giới Việt Nam

Trục xuất hai người Trung Quốc lưu trú trái phép

Trục xuất hai người Trung Quốc lưu trú trái phép

Kiểm tra cơ sở chế biến cá, phát hiện 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Kiểm tra cơ sở chế biến cá, phát hiện 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Phát hiện 2 người Trung Quốc vào khu vực biên giới trái phép

Phát hiện 2 người Trung Quốc vào khu vực biên giới trái phép

Xử phạt hai người Trung Quốc vào khu vực biên giới trái phép

Xử phạt hai người Trung Quốc vào khu vực biên giới trái phép

Xử phạt 2 người Trung Quốc lưu trú trái phép ở cơ sở chế biến thủy sản

Xử phạt 2 người Trung Quốc lưu trú trái phép ở cơ sở chế biến thủy sản

Phát hiện, xử phạt 2 đối tượng người Trung Quốc vào khu vực biên giới trái phép

Phát hiện, xử phạt 2 đối tượng người Trung Quốc vào khu vực biên giới trái phép

Phạt 2 người Trung Quốc vào khu vực biên giới trái phép

Phạt 2 người Trung Quốc vào khu vực biên giới trái phép

Phát hiện 2 người Trung Quốc vào khu vực biên giới trái phép

Phát hiện 2 người Trung Quốc vào khu vực biên giới trái phép