Ngành, nghề nào có thu nhập cao trong năm 2021?

Ngành, nghề nào có thu nhập cao trong năm 2021?

Năm 2021 sẽ mở ra cơ hội việc làm cho hàng triệu lao động, với các ngành, nghề hấp dẫn
TP HCM cần khoảng 300.000 chỗ làm việc

TP HCM cần khoảng 300.000 chỗ làm việc

Thị trường lao động TP.HCM 'hồi phục' trong những tháng cuối năm

Thị trường lao động TP.HCM 'hồi phục' trong những tháng cuối năm

Hơn 8,6 tỷ đồng đóng góp Quỹ Vì người nghèo

TP HCM thu hút hơn 85% nhu cầu nhân lực đã qua đào tạo

TP HCM thu hút hơn 85% nhu cầu nhân lực đã qua đào tạo

Cuối năm, nhu cầu lao động tăng cao

Cuối năm, nhu cầu lao động tăng cao

Lao động đăng ký tìm việc tăng cao, có được việc phù hợp không đáng kể

Lao động đăng ký tìm việc tăng cao, có được việc phù hợp không đáng kể

TP. HCM: 3 tháng cuối năm có thêm 62.000 chỗ làm việc

TP. HCM: 3 tháng cuối năm có thêm 62.000 chỗ làm việc

Nhu cầu nhân lực tại TP Hồ Chí Minh tăng vào cuối năm

TP Hồ Chí Minh có 62.000-65.000 chỗ làm việc trong những tháng cuối năm

TP Hồ Chí Minh có 62.000-65.000 chỗ làm việc trong những tháng cuối năm

Nhu cầu lao động cuối năm giảm mạnh

Nhu cầu lao động cuối năm giảm mạnh

Doanh nghiệp ráo riết tuyển lao động: Thêm nhiều cơ hội việc làm

Doanh nghiệp ráo riết tuyển lao động: Thêm nhiều cơ hội việc làm

Nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao vào dịp cuối năm

Nâng tầm kỹ năng lao động tránh lãng phí nguồn lực xã hội

Nâng tầm kỹ năng lao động tránh lãng phí nguồn lực xã hội

Hàng ngàn đầu việc chờ người lao động những tháng cuối năm

Hàng ngàn đầu việc chờ người lao động những tháng cuối năm

TP HCM: Tập trung hỗ trợ lao động thất nghiệp

TP HCM: Tập trung hỗ trợ lao động thất nghiệp

Chọn lối đi riêng

Chọn lối đi riêng

TP.HCM cần khoảng 65.000 chỗ làm việc trong những tháng cuối năm 2020

TP.HCM cần khoảng 65.000 chỗ làm việc trong những tháng cuối năm 2020

Nhu cầu tuyển dụng nhân lực có kinh nghiệm chiếm 64,25%

Nhu cầu tuyển dụng nhân lực có kinh nghiệm chiếm 64,25%

TP.HCM: Ngành nào có mức lương cao nhất hiện nay?

TP.HCM: Ngành nào có mức lương cao nhất hiện nay?

Thị trường lao động TP.HCM những tháng cuối năm như thế nào?

Thị trường lao động TP.HCM những tháng cuối năm như thế nào?

TP HCM cần khoảng 105.000 vị trí làm việc đến cuối năm

TP HCM cần khoảng 105.000 vị trí làm việc đến cuối năm

Từ nay đến cuối năm, TP.HCM cần hơn 105.000 lao động

Từ nay đến cuối năm, TP.HCM cần hơn 105.000 lao động

TP.HCM cần khoảng 105.000 chỗ làm việc từ nay đến cuối năm 2020

TP.HCM cần khoảng 105.000 chỗ làm việc từ nay đến cuối năm 2020

Đến cuối năm 2020, TP Hồ Chí Minh cần khoảng 105.000 chỗ làm việc

Đến cuối năm 2020, TP Hồ Chí Minh cần khoảng 105.000 chỗ làm việc

TP.HCM: Ngành nghề nào có xu hướng tuyển dụng cao?

TP.HCM: Ngành nghề nào có xu hướng tuyển dụng cao?

Triển vọng phục hồi thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh

Triển vọng phục hồi thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh

Dự báo hai kịch bản nhu cầu nhân lực

Dự báo hai kịch bản nhu cầu nhân lực

Hai kịch bản cho nhu cầu nhân lực 6 tháng cuối năm 2020

Hai kịch bản cho nhu cầu nhân lực 6 tháng cuối năm 2020

TP. HCM: Cơ hội nào cho người lao động bị thất nghiệp?

TP. HCM: Cơ hội nào cho người lao động bị thất nghiệp?

TP Hồ Chí Minh: Khởi động lại thị trường lao động sau dịch

TP Hồ Chí Minh: Khởi động lại thị trường lao động sau dịch

Thành phố Hồ Chí Minh: Thị trường lao động việc làm còn trầm lắng

Thành phố Hồ Chí Minh: Thị trường lao động việc làm còn trầm lắng

Tp Hồ Chí Minh: Nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp giảm mạnh

Tp Hồ Chí Minh: Nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp giảm mạnh

Dự báo đến năm 2025, TP HCM cần gần 140.000 chỗ làm việc mới

Dự báo đến năm 2025, TP HCM cần gần 140.000 chỗ làm việc mới

TP. HCM cần khoảng 310.000 – 330.000 chỗ làm việc mỗi năm

TP. HCM cần khoảng 310.000 – 330.000 chỗ làm việc mỗi năm

Quý 2, doanh nghiệp ở TP.HCM có nhu cầu tuyển dụng 47.000 việc làm

Quý 2, doanh nghiệp ở TP.HCM có nhu cầu tuyển dụng 47.000 việc làm

Nỗi lo 'khát' lao động

Nỗi lo 'khát' lao động

Đầu năm doanh nghiệp 'khát' lao động

Đầu năm doanh nghiệp 'khát' lao động

Khó tuyển lao động sau Tết

Khó tuyển lao động sau Tết

Tìm kiếm nguồn lao động cuối năm

Tìm kiếm nguồn lao động cuối năm

Mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020: Cần cải cách mạnh mẽ hơn!

Mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020: Cần cải cách mạnh mẽ hơn!

Ngành lập trình di động thiếu nhân lực trầm trọng

Ngành lập trình di động thiếu nhân lực trầm trọng

Ngành nào có nhiều việc làm và lương cao nhất tại TP.HCM?

Ngành nào có nhiều việc làm và lương cao nhất tại TP.HCM?

Sôi động thị trường việc làm cuối năm tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sôi động thị trường việc làm cuối năm tại Thành phố Hồ Chí Minh

TP HCM cần 323.000 lao động trong năm 2020

TP HCM cần 323.000 lao động trong năm 2020