Tỉ phú Thái Lan có bán Sabeco cho Trung Quốc?

Tỉ phú Thái Lan có bán Sabeco cho Trung Quốc?

Người Thái kỳ vọng phục hồi thương hiệu Chương Dương

Người Thái kỳ vọng phục hồi thương hiệu Chương Dương

Bia Sài Gòn sẽ bán cho Trung Quốc: 'Chỉ là tin đồn thất thiệt'

Bia Sài Gòn sẽ bán cho Trung Quốc: 'Chỉ là tin đồn thất thiệt'

Sabeco bác bỏ tin đồn bán cổ phần cho Trung Quốc

Sabeco bác bỏ tin đồn bán cổ phần cho Trung Quốc

Cổ đông hỏi: 'Bia Sài Gòn sẽ được bán cho Trung Quốc?'

Cổ đông hỏi: 'Bia Sài Gòn sẽ được bán cho Trung Quốc?'

Chủ tịch Sabeco bác tin đã bán lại cho doanh nghiệp Trung Quốc

Chủ tịch Sabeco bác tin đã bán lại cho doanh nghiệp Trung Quốc

Cổ đông Thái tại Sabeco phủ nhận tin đồn bán cho Trung Quốc

Cổ đông Thái tại Sabeco phủ nhận tin đồn bán cho Trung Quốc

Ông chủ Thái Lan bị chất vấn về tin bán Sabeco cho Trung Quốc

Ông chủ Thái Lan bị chất vấn về tin bán Sabeco cho Trung Quốc

ĐHCĐ Sabeco: ThaiBev chưa có ý định tăng sở hữu, tin đồn bán Sabeco cho Trung Quốc là thất thiệt

ĐHCĐ Sabeco: ThaiBev chưa có ý định tăng sở hữu, tin đồn bán Sabeco cho Trung Quốc là thất thiệt

Chủ tịch sá xị Chương Dương: 'Sabeco hỗ trợ chúng tôi về tài chính, nhân sự và sản xuất'

Chủ tịch sá xị Chương Dương: 'Sabeco hỗ trợ chúng tôi về tài chính, nhân sự và sản xuất'