Hơn 200 thương hiệu quốc phòng, an ninh tham gia DSE Vietnam 2019

Hơn 200 thương hiệu quốc phòng, an ninh tham gia DSE Vietnam 2019

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Cục Trang bị và Kho vận (Bộ Công an), Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc...