TP.HCM xếp thứ 3 thế giới về nơi đáng sống cho người nước ngoài

TP.HCM xếp thứ 3 thế giới về nơi đáng sống cho người nước ngoài

TP.HCM cải thiện 1 bậc so với năm ngoái và tiếp tục nằm trong nhóm đầu các thành phố đáng sống cho người...