Gần một nửa cơ sở y tế ở Việt Nam thiếu công trình nước sạch cơ bản

Gần một nửa cơ sở y tế ở Việt Nam thiếu công trình nước sạch cơ bản

Nước sạch, vệ sinh và môi trường trong các cơ sở y tế là những yêu cầu cơ bản nhất để có thể phòng ngừa và...