2 cách scan tài liệu bằng điện thoại

2 cách scan tài liệu bằng điện thoại

Giấy tờ, văn bản, tài liệu… sẽ bị hư hại theo thời gian, cách tốt nhất để lưu trữ là scan (quét) chúng...