Chủ tịch FPT tuyên bố rút dần ở mảng thương mại để đầu tư vào công nghệ

Chủ tịch FPT tuyên bố rút dần ở mảng thương mại để đầu tư vào công nghệ

FPT Trading bán 47% vốn điều lệ cho đối tác Đài Loan

FPT Trading bán 47% vốn điều lệ cho đối tác Đài Loan

FPT thu về gần 1.000 tỷ đồng từ thương vụ bán 47% VĐL FPT Trading cho đối tác ngoại

FPT thu về gần 1.000 tỷ đồng từ thương vụ bán 47% VĐL FPT Trading cho đối tác ngoại

FPT thu về gần 1.000 tỷ đồng từ thương vụ bán 47% VĐL FPT Trading cho đối tác ngoại

FPT thu về gần 1.000 tỷ đồng từ thương vụ bán 47% VĐL FPT Trading cho đối tác ngoại

Synnex mua 47% vốn tại FPT Trading

Synnex mua 47% vốn tại FPT Trading

Bán 47% cổ phần FPT Trading cho Synnex, FPT thu về hơn 930 tỷ

Bán 47% cổ phần FPT Trading cho Synnex, FPT thu về hơn 930 tỷ

FPT bán tiếp cổ phần mảng phân phối cho Synnex

FPT bán tiếp cổ phần mảng phân phối cho Synnex

Tập đoàn Mỹ mua 47% vốn của FPT Trading

Tập đoàn Mỹ mua 47% vốn của FPT Trading

Synnex sở hữu 47% vốn điều lệ của FPT Trading

Synnex sở hữu 47% vốn điều lệ của FPT Trading

Synnex sở hữu 47% vốn điều lệ tại công ty phân phối của FPT

Synnex sở hữu 47% vốn điều lệ tại công ty phân phối của FPT

Tập đoàn phân phối Đài Loan mua 47% vốn điều lệ của FPT Trading

Tập đoàn phân phối Đài Loan mua 47% vốn điều lệ của FPT Trading

Synnex sở hữu 47% vốn điều lệ tại công ty phân phối của FPT

Synnex sở hữu 47% vốn điều lệ tại công ty phân phối của FPT

FPT Trading bán 47% vốn điều lệ cho đối tác Đài Loan

FPT Trading bán 47% vốn điều lệ cho đối tác Đài Loan