Triển lãm ảnh 'Mexico - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Triển lãm ảnh 'Mexico - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Triển lãm do Đại sứ quán Mexico tại Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức vào chiều...
México - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt

México - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt

Khai mạc triển lãm ảnh 'México - Việt Nam nơi hội tụ những ánh mắt'

Khai mạc triển lãm ảnh 'México - Việt Nam nơi hội tụ những ánh mắt'

Triển lãm ảnh 'Mexico - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Triển lãm ảnh 'Mexico - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Triển lãm ảnh 'Mexico - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Triển lãm ảnh 'Mexico - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Trưng bày 72 tác phẩm ảnh 'Mexico - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Trưng bày 72 tác phẩm ảnh 'Mexico - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Nhiếp ảnh gia kể chuyện 'Mexico-Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Nhiếp ảnh gia kể chuyện 'Mexico-Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'