Thiết bị y tế dùng trong phòng thí nghiệm

Thiết bị y tế dùng trong phòng thí nghiệm

Không đạt tiêu chuẩn chất lượng, 6000 lọ thuốc Kim tiền thảo bị thu hồi

Không đạt tiêu chuẩn chất lượng, 6000 lọ thuốc Kim tiền thảo bị thu hồi

Phát hiện lô thuốc Kim tiền thảo của Công ty dược Lâm Đồng không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Phát hiện lô thuốc Kim tiền thảo của Công ty dược Lâm Đồng không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Tạm thu hồi 600.000 viên Kim Tiền Thảo chờ kiểm tra lại chất lượng

Tạm thu hồi 600.000 viên Kim Tiền Thảo chờ kiểm tra lại chất lượng

Công ty Dược Lâm Đồng thu hồi lô thuốc Kim tiền thảo không đạt chất lượng

Công ty Dược Lâm Đồng thu hồi lô thuốc Kim tiền thảo không đạt chất lượng

Thu hồi 6.000 lọ thuốc Kim Tiền Thảo chờ kiểm tra lại chất lượng

Thu hồi 6.000 lọ thuốc Kim Tiền Thảo chờ kiểm tra lại chất lượng

Thu hồi 6.000 lọ thuốc Kim tiền thảo

Thu hồi 6.000 lọ thuốc Kim tiền thảo

Thu hồi 6.000 lọ thuốc Kim tiền thảo không đạt chất lượng

Thu hồi 6.000 lọ thuốc Kim tiền thảo không đạt chất lượng

Tin xã hội

Thuốc trị sỏi thận Kim Tiền Thảo bị xử lý do không đạt chất lượng

Thuốc trị sỏi thận Kim Tiền Thảo bị xử lý do không đạt chất lượng

Phát hiện lô thuốc Kim tiền thảo không đạt chất lượng, mở rộng lấy mẫu kiểm nghiệm

Phát hiện lô thuốc Kim tiền thảo không đạt chất lượng, mở rộng lấy mẫu kiểm nghiệm

Thu hồi thuốc viên bao phim Kim tiền thảo không đạt chất lượng

Thu hồi thuốc viên bao phim Kim tiền thảo không đạt chất lượng

Thu hồi thuốc Kim tiền thảo trị sỏi thận không đạt chất lượng

Thu hồi thuốc Kim tiền thảo trị sỏi thận không đạt chất lượng

Niêm phong toàn bộ lô thuốc Kim tiền thảo của Công ty cổ phần dược Lâm Đồng

Niêm phong toàn bộ lô thuốc Kim tiền thảo của Công ty cổ phần dược Lâm Đồng