Những câu chuyện kỳ quặc, hài hước nhất năm 2018

Những câu chuyện kỳ quặc, hài hước nhất năm 2018

Từ cảnh báo về thảm họa zombie, kiến ăn cắp kim cương, cho đến bò giúp cảnh sát bắt trộm, tất cả đã làm nên...