Đà Nẵng đẩy mạnh hợp tác với CHLB Đức trong nhiều lĩnh vực

Đà Nẵng đẩy mạnh hợp tác với CHLB Đức trong nhiều lĩnh vực

Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận máy siêu âm tim trị giá 3,6 tỷ đồng

Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận máy siêu âm tim trị giá 3,6 tỷ đồng

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tiếp Chủ tịch Tổ chức Trái tim vì trái tim

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tiếp Chủ tịch Tổ chức Trái tim vì trái tim

Trao danh hiệu 'Giáo sư danh dự' cho một người Đức vì sự cống hiến đặc biệt

Trao danh hiệu 'Giáo sư danh dự' cho một người Đức vì sự cống hiến đặc biệt

Chủ tịch 'Trái tim vì trái tim' nhận bằng Giáo sư Danh dự

Chủ tịch 'Trái tim vì trái tim' nhận bằng Giáo sư Danh dự

Trao tặng danh hiệu Giáo sư danh dự cho Tiến sĩ Danh dự Erich Johann Lejeune

Trao tặng danh hiệu Giáo sư danh dự cho Tiến sĩ Danh dự Erich Johann Lejeune

Đưa quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với CHLB Đức lên tầm cao mới

Đưa quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với CHLB Đức lên tầm cao mới