Số phận Huawei báo trước tương lai của Trung Quốc?

Số phận Huawei báo trước tương lai của Trung Quốc?

Huawei, một trong những doanh nghiệp toàn cầu nổi bật nhất của Trung Quốc, là một phần quan trọng trong...