Đạo diễn Pháp nhất định phải tìm lại mẹ Việt Nam sau gần 50 năm thất lạc

Đạo diễn Pháp nhất định phải tìm lại mẹ Việt Nam sau gần 50 năm thất lạc

Đạo diễn của vở opera ballet 'Daddy! Why did you leave me?' trở về, mong muốn bằng mọi cách tìm lại người...