Bay trên những vùng trời mới

Bay trên những vùng trời mới

Ngày 11-11-2019, chiếc trực thăng AW-189 số hiệu VN-8645 của Công ty Trực thăng Miền Nam (VNH South), thuộc...