Trung Quốc lắp đặt thiết bị giám sát gần căn cứ hải quân Mỹ

Trung Quốc lắp đặt thiết bị giám sát gần căn cứ hải quân Mỹ

Ngày 22-10, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin các nhà khoa học Trung Quốc, với sự giúp đỡ của...
Trung Quốc giám sát tàu ngầm hạt nhân Mỹ

Trung Quốc giám sát tàu ngầm hạt nhân Mỹ

TQ cài thiết bị giám sát gần căn cứ tàu ngầm, Mỹ 'không có gì để nói'?

TQ cài thiết bị giám sát gần căn cứ tàu ngầm, Mỹ 'không có gì để nói'?

Trung Quốc lắp đặt các thiết bị giám sát dưới nước gần căn cứ tàu ngầm hạt nhân Mỹ

Trung Quốc lắp đặt các thiết bị giám sát dưới nước gần căn cứ tàu ngầm hạt nhân Mỹ

Trung Quốc lắp thiết bị giám sát dưới nước gần căn cứ tàu ngầm Mỹ

Trung Quốc lắp thiết bị giám sát dưới nước gần căn cứ tàu ngầm Mỹ

Canada 'tiếp tay' Trung Quốc lắp thiết bị giám sát gần căn cứ Hải quân Mỹ

Canada 'tiếp tay' Trung Quốc lắp thiết bị giám sát gần căn cứ Hải quân Mỹ