Từ loạt bài 'Không có hợp đồng pháp lý, vẫn thu của dân tiền tỷ', Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo kiểm tra

Từ loạt bài 'Không có hợp đồng pháp lý, vẫn thu của dân tiền tỷ', Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo kiểm tra

Kinh doanh mực nhảy ở Vũng Áng: Mỗi hộ phải nộp hàng trăm triệu đồng tiền mặt bằng?

Kinh doanh mực nhảy ở Vũng Áng: Mỗi hộ phải nộp hàng trăm triệu đồng tiền mặt bằng?

Thực khách đánh đổi tính mạng trên những chuyến đò phiêu lưu

Thực khách đánh đổi tính mạng trên những chuyến đò phiêu lưu

18 bè 'mực nhảy' ở Vũng Áng chính thức được di dời đến Eo Bạch

18 bè 'mực nhảy' ở Vũng Áng chính thức được di dời đến Eo Bạch

Di dời 18 bè mực nháy Vũng Áng về phía sau đền Eo Bạch

Di dời 18 bè mực nháy Vũng Áng về phía sau đền Eo Bạch

Hà Tĩnh: Chính thức chuyển 18 bè 'mực nhảy' Vũng Áng đến Eo Bạch

Hà Tĩnh: Chính thức chuyển 18 bè 'mực nhảy' Vũng Áng đến Eo Bạch

Cá chết ở Vũng Áng: Các hộ nuôi sẽ phải bàn giao mặt bằng và di dời trước 15/5

Cá chết ở Vũng Áng: Các hộ nuôi sẽ phải bàn giao mặt bằng và di dời trước 15/5

Di dời 18 bè kinh doanh mực nháy tại Vũng Áng là cần thiết

Di dời 18 bè kinh doanh mực nháy tại Vũng Áng là cần thiết