Quảng Ninh: Khen thưởng công ty và thuyền trưởng giúp đỡ du khách

Quảng Ninh: Khen thưởng công ty và thuyền trưởng giúp đỡ du khách

Những câu chuyện làm ấm lòng

Những câu chuyện làm ấm lòng

Du lịch Việt cần rất nhiều ông Phú

Du lịch Việt cần rất nhiều ông Phú

Người dân làm đại sứ du lịch

Người dân làm đại sứ du lịch

Nhà tàu kể chuyện 'giải cứu' gia đình du khách Tây Ban Nha ở vịnh Hạ Long

Nhà tàu kể chuyện 'giải cứu' gia đình du khách Tây Ban Nha ở vịnh Hạ Long

Chủ tàu mời du khách Tây Ban Nha thăm Hạ Long miễn phí được tặng giấy khen

Chủ tàu mời du khách Tây Ban Nha thăm Hạ Long miễn phí được tặng giấy khen

Tin mới gia đình Tây Ban Nha bị lừa du lịch vịnh Hạ Long

Tin mới gia đình Tây Ban Nha bị lừa du lịch vịnh Hạ Long

Khách Tây Ban Nha bị lừa ở Hạ Long nói gì?

Khách Tây Ban Nha bị lừa ở Hạ Long nói gì?

Vụ khách Tây Ban Nha bị lừa ở Hạ Long: Truy tìm 'con tàu ma'

Vụ khách Tây Ban Nha bị lừa ở Hạ Long: Truy tìm 'con tàu ma'