Xét xử nữ phóng viên Trung Quốc đánh người ở Anh

Xét xử nữ phóng viên Trung Quốc đánh người ở Anh

Nhà báo Trung Quốc tát tình nguyện viên ở Anh sắp hầu tòa

Nhà báo Trung Quốc tát tình nguyện viên ở Anh sắp hầu tòa

Clip: Nữ phóng viên Trung Quốc gây náo loạn, tát người ngay trong hội nghị ở Anh

Clip: Nữ phóng viên Trung Quốc gây náo loạn, tát người ngay trong hội nghị ở Anh

Bắt giữ nữ phóng viên Trung Quốc tát tình nguyện viên tại hội nghị ở Anh

Bắt giữ nữ phóng viên Trung Quốc tát tình nguyện viên tại hội nghị ở Anh

phóng viên Trung Quốc gây sốc vì tát đại biểu hội nghị ở Anh

phóng viên Trung Quốc gây sốc vì tát đại biểu hội nghị ở Anh

Nữ phóng viên Trung Quốc bị bắt vì tát tình nguyện viên tại hội nghị ở Anh

Nữ phóng viên Trung Quốc bị bắt vì tát tình nguyện viên tại hội nghị ở Anh

Nữ phóng viên Trung Quốc quát mắng MC, tát tình nguyện viên trên đất Anh

Nữ phóng viên Trung Quốc quát mắng MC, tát tình nguyện viên trên đất Anh

Phóng viên Trung Quốc bị bắt vì tát người tại hội nghị về Hong Kong

Phóng viên Trung Quốc bị bắt vì tát người tại hội nghị về Hong Kong